PopisAktivní skillyPasivní skilly


Jungle Fortitude

 • Odemyká se na úrovni: 10

Witch Doctor a jeho mazlíčci nyní obdrží o 15% menší poškození.


Circle of Life

 • Odemyká se na úrovni: 10

Pokud v okruhu 20 yardů zemře nepřítel, je 30% šance na vyvolání Zombie psa. Dosah efektu je vylepšen předměty, které navyšují nalezení zlata.


Spiritual Attunement

 • Odemyká se na úrovni: 13

Maximální množství Many je navýšeno o 10% a regenerace Many o 2% za sekundu.


Gruesome Feast

 • Odemyká se na úrovni: 16

Za každý sebraný health globe je na 15 sekund navýšena inteligence o 10% a maximální množství Many o 10%. Bonus k inteligenci se může nastohovat až 5-krát.


Blood Ritual

 • Odemyká se na úrovni: 20

20% ceny many za používaní schopností se odebere z HP. Regeneruje se 1% HP za sekundu.


Bad Medicine

 • Odemyká se na úrovni: 20

Pokud je nepříteli způsobeno Poison poškození, jeho vlastní poškození je na 5 sekundy sníženo o 25%.


Zombie Handler

 • Odemyká se na úrovni: 24

Počet Zombie Dog je navýšen o 1 navíc. Zombie psi a Gargantuan mají také navýšeno HP o 20%.


Pierce the Veil

 • Odemyká se na úrovni: 27

Veškeré poškození je zvýšeno o 20%, ale cena Many je navýšena o 30%.


Spirit Vessel

 • Odemyká se na úrovni: 30

Když postava obdrží smrtelné poškození, vstoupí na 2 sekundy do spirituálního světa a vyléčí se do 50% HP.

Tento efekt může nastat pouze jedenkrát za 60 sekund.


Fetish Sycophants

 • Odemyká se na úrovni: 30

Když zasáhnete nepřátele svými kouzly, je 15% šance, že se na 60 sekund vyvolá Fetish s nožem bojující pro Witch Doctora.


Rush of Essence

 • Odemyká se na úrovni: 36

Spirituální schopnosti Haunt, HorrifyMass Confusion, Soul Harvest, Spirit Barage a Spirit Walk  navracejí 100 Many během 10 sekund.


Vision Quest

 • Odemyká se na úrovni: 40

Když je způsobeno poškození skilly Corpse Spiders, Firebomb, Plague of Toads nebo Poison Dart, regenerace Many je navýšena o 40% po dobu 5 sekund.


Fierce Loyalty

 • Odemyká se na úrovni: 45

Když máte vyvolané pomocníky Gargantuan, Zombie Dog nebo Fetish, rychlost vašeho pohybu je zvýšena o 15%.

Bonus je navýšen na 30%, pokud tito pomocníci nejsou právě v boji.

Navíc, můžete mít vyvolaného o 1 Zombie Dog navíc.


Grave Injustice

 • Odemyká se na úrovni: 50

Kdykoliv zemře nepřítel v okruhu 20 yardů, doplní se 1% maxima HP a Many a Cooldown všech skillů se sníží o 1 sekundu. Dosah schopnosti se zvýší předměty zvyšujicími oblast sbírání zlata.


Tribal Rites

 • Odemyká se na úrovni: 55

Cooldown schopností Fetish Army, Big Bad Voodoo, Hex, Gargantuan, Summon Zombie Dogs a Mass Confusion je snížen o 25%.


Confidence Ritual

Odemyká se na úrovni: 64

Nepřátelům v dosahu 20 yardů spůsobujete 25% poškození navíc.


Creeping Death

Odemyká se na úrovni: 64

Haunt, Locust Swarm a Piranhas nyní trvají velmi dlouho.


Physical Attunement

Odemyká se na úrovni: 66

Za každého nepřítele v 20 yardech je fyzická, jedová, ohnivá a ledová odolnost navýšena o 120. Dosah schopnosti se zvýší předměty zvyšujicími oblast sbírání zlata.


Midnight Feast

Odemyká se na úrovni: 68

Může být navíc vyvolán 1 Zombie pes a jeho a Gargantuanovo poškození bude navýšeno o 50%.


Poznámka: Hodnoty na této stránce odpovídají postavě na úrovni 70.

Zpět na popis Witch Doctora