Monstra – Affixy

Affixy jsou speciální schopnosti monster, které se částečně náhodně generují u elitních skupin (Champions, Rare + jejich přisluhovači a Unique) a navíc vedle základních schopností (například monstrum Armaddon má schopnost omráčení).

Většinu schopností monster dokážete identifikovat přečtením si textu pod jejich jménem.

Affixy, na které narazíte na obtížnosti Normal, nejsou jedinečné jen pro Normal nebo pro monstra s nízkým levelem. Mohou se objevit také na Hard, Expert, Master i Torment!

Aby monstrum mohlo daný affix použít, musí dosáhnout požadované úrovně.

Počet affixů u monster se s vyššími úrovněmi vaší postavy zvyšuje:

úroveň 1 – 29: 1 affix

úroveň 30 – 49: 2 affixy

úroveň 50 – 59: 3 affixy

úroveň 60 a víc: 4 affixy


Seznam affixů

 

• Arcane Enchanted

Tato schopnost umožňuje elitám vyvolávat laserové paprsky, které se točí dokola o 360° a způsobují poškození.

• Minimální úroveň monstra: 15

• Typ poškození: Arcane

» dosah: 25 yardů.

» doba vyvolání: 2 sekundy.

» doba trvání: 10 sekund pro jednu opsanou kružnici.

• Výskyt: champion/rare/uniques


• Avenger

Pokud zabijete člena skupiny s affixem Avenger, přeživší členové získají více síly – větší poškození, více životů, rychlost útoku a jiné vlastnosti.

• Minimální úroveň monstra: 51

• Výskyt: champion

• Nemůže se vyskytnout spolu s těmito vlastnostmi: Health Link, Horde, Illusionist, Missile Dampening, Shielding


• Desecrator

Affix Desecrator přiděluje monstrům schopnost vytvářet pod vámi louže hořící lávy, které způsobují poškození. Než vám tyto louže začnou způsobovat poškození, máte pár vteřin na útěk.

• Minimální úroveň monstra: 22

• Typ poškození: Ohnivé/Fyzické

» dosah: 6 yardů.

» poškození: ze začátku malé, postupně se ale rychle navyšuje, na postavě efekt přetrváva 1 sekundu po opuštění louže.

» doba trvání: 12 sekund.

• Výskyt: champion/rare


• Electrified

Při zásahu do monster s touto abilitou vyletí malé blesky, které způsobují poškození.

• Minimální úroveň monstra: 20

• Typ poškození: Bleskové

• Výskyt: champion/rare


• Fast

Navyšuje rychlost pohybu o 40%, útoku o 20% a rychlosti kouzlení o 10% monster s touto vlastností.

• Minimální úroveň monstra: 31

• Výskyt: champion/rare


• Fire Chains

Členové skupin s tímto affixem jsou spolu propojení ohnivými řetězy, které při doteku způsobují poškození. Minimum pro vytvoření řetezu jsou 2 monstra, při 3 se vytvoří trojúhelník z řetězů.

• Minimální úroveň monstra: 31

• Typ poškození: Ohnivé

• Výskyt: champion


• Frozen

Frozen monstra vytváří na bojišti ledové krystaly, které po čase explodují, čímž způsobí poškození a zmrazí postavy v dosahu.

• Minimální úroveň monstra: 20

• Typ poškození: Ledové

» dosah: 15 yardů.

» exploze: 4 sekundy po vyvolání.

» cíl zmrazený po dobu 2 sekund.

• Výskyt: champion/rare/uniques


• Frozen Pulse

Monstra s tímto affixem vytvoří na bojišti kouli ledu, která spůsobuje težké poškození počas svého pohybu po bojovém poli.

• Minimální úroveň monstra: 12

• Typ poškození: Ledové + efekt zpomalení

» dosah: orb se aktivuje po 1,5 sekundě a hýbe se také 1,5 sekundy, poté ostane nehybný.

» efekt zpomalení: rychlost pohybu snížena o 60%.

» doba trvání: 10 sekund.

• Výskyt: rare/uniques


• Health Link

Šampioni s tímto affixem mají sdílené životy. Způsobené poškození jednomu členovi se rozdělí mezi všechny členy skupiny.

• Minimální úroveň monstra: 20

• Výskyt: champion

• Nemůže se vyskytnout spolu s těmito vlastnostmi: Avenger, Horde, Illusionist, Missile Dampening, Shielding.


• Horde

Tento affix zvyšuje počet přisluhovačů u rare bosse, na vyšších obížnostech až o 8 členů.

• Minimální úroveň monstra: 31

• Výskyt: rare

• Nemůže se vyskytnout spolu s těmito vlastnostmi: Avenger, Health Link, Illusionist, Missile Dampening, Shielding.


• Illusionist

Monstra s touto schopností vytváří své duplikáty, které mají malé množství HP a žádné poškození, avšak zabraňují přístupu k vašemu opravdovému cíli. Zabití "originálu" zničí i duplikáty.

• Minimální úroveň monstra: 15

• počet kopii na jeden originál: 4 – 6.

• Výskyt: champion/rare

• Nemůže se vyskytnout spolu s těmito vlastnostmi: Avenger, Health Link, Horde, Missile Dampening, Shielding.


• Jailer

Nestvůry s tímto affixem vytváří okolo vaší postavy "klec", která vás zcela znehybní. Pomocí některých skillů se dá tomuto efektu vyvarovat nebo se z jeho účinků dostat.

• Minimální úroveň monstra: 10

• Typ poškození: Physical

» doba trvání: 2 sekundy.

• Výskyt: champion/rare


• Knockback

Úspěšný zásah od monster přeruší útok vaší postavy a odhodí ji pryč. Po dopadu je postava zpomalena.

• Minimální úroveň monstra: 4

• Typ poškození: Physical

• Výskyt: champion/rare

• Nemůže se vyskytnout spolu s těmito vlastnostmi: Jailer, Nightmarish, Vortex, Wormhole


• Missile Dampening

Rare bossové s tímto affixem mají okolo sebe velkou bublinu, která extrémně zpomaluje letící projektily. Střelné útoky jsou tudíž méně efektivní.

• Minimální úroveň monstra: 31

• Výskyt: rare

• Nemůže se vyskytnout spolu s těmito vlastnostmi: Avenger, Health Link, Horde, Illusionist, Shielding.


• Molten

Elity s affixem Molten zanechávají při pohybu za sebou cestičky lávy způsobující ohnivé poškození. Po smrti po nich zůstává malá koule, která po chvíli vybouchne a udělí velké poškození.

• Minimální úroveň monstra: 12

• Typ poškození: Ohnivé

» trvání ohnivé linie: 3 sekundy.

» šířka ohnivé linie: 5 yardů.

» dosah exploze: 18 yardů.

• Výskyt: champion/rare


• Mortar

Mortar potvory mají schopnost házet ohnivé koule do velmi velkých vzdáleností. Pokud se jim chcete vyhnout, držte si tato monstra blízko u těla.

• Minimální úroveň monstra: 31

• Typ poškození: Ohnivé

» minimální vzdálenost cíle pro střelbu: 10 yardů.

» počet projektilů na monstrum: 3.

» dosah exploze projektilu: 6 yardů.

• Výskyt: champion/rare


• Nightmarish

Úspěšný zásah od monster může způsobit ztrátu kontroly nad vaší postavou, která nekontrolovatelně odběhne pryč a nemůže provádět žádné ability.

• Minimální úroveň monstra: 2

• doba trvání: 3 sekundy.

• po prvním zastrašení postava získáva 6 sekundovou imunitu proti tomuto efektu, platí také pro followery a pety.

• Výskyt: champion/rare

• Nemůže se vyskytnout spolu s těmito vlastnostmi: Jailer, Knockback, Vortex, Wormhole


• Orbiter

S touto vlastností jsou monstra schopna pokrýt celé oblasti seskupením elektrických útvarů,  které se vytvářejí kolem jednoho většího útvaru. Tyto objekty elektrizují všechno v okolí.

• Minimální úroveň monstra: 30

• Typ poškození: Bleskové

» doba trvání: 15 sekund.

» počet menších útvarů na jednu "planetu": 59.

» dosah: 5 yardů pro hlavní planetu, 3 yardy pro okolní útvary. 

• Výskyt: rare/uniques


• Plagued

S touto schopností dokáží monstra vytvářet louže toxického jedu, které způsobují poškození, když v nich stojíte.

• Minimální úroveň monstra: 20

• Typ poškození: Jedové

» dosah: 10 yardů, poškození z více překrytých jezírek se sčítá.

» poškození přetrvá 1 sekundu po opuštění jezírka.

• Výskyt: champion/rare


• Poison Enchanted

Protivníci očarovní touto vlastností dokáží vytvořit toxické kusy slizu, které se rozbíhají v křížovém tvaru a zanechají po sobě škodlivou stopu.                                      

• Minimální úroveň monstra: 30

• Typ poškození: Jedové

» sliz se hýbe 2 sekundy předtím než se rozděluje na křížový útvar po dobu 3 sekund a následně setrvá v poškozující formě na 6 sekund.

» dosah poškození: 3 yardy

• Výskyt: champion/rare (kromě minionů)


• Reflects Damage

Útoky na monstra s tímto affixem způsobí část svého poškození i vám. Platí jak pro útoky na blízko, tak i na dálku a také pro kouzla.

• Minimální úroveň monstra: 31

• Typ poškození: Fyzické

• Výskyt: champion/rare


• Shielding

Členové skupiny s tímto affixem mohou občas vytvořit okolo sebe štít, který je činí imunními vůči všem typům poškození.

• Minimální úroveň monstra: 31

• Výskyt: champion/rare

• Nemůže se vyskytnout spolu s těmito vlastnostmi: Avenger, Health Link, Horde, Illusionist, Missile Dampering.


• Teleporter

S touto abilitou se mohou monstra náhodně přemisťovat po bojišti.

• Minimální úroveň monstra: 3

• Výskyt: champion/rare


• Thunderstorm

S tímto affixem dokážou příšery sesílat na dálku účinné plošné bleskové útoky.

• Minimální úroveň monstra: 10

• Typ poškození: Bleskové

» počet zásahů: 5 po sobě následujících pulzů poškození na jednom místě.

• Výskyt: champion/rare/uniques (kromě minionů)


• Vortex

Monstra s touto schopností vás mohou přitáhnout nebezpečně blízko k sobě i z velkých vzdáleností.

• Minimální úroveň monstra: 15

• Typ poškození: Fyzické (minimální poškození když jste zasažení touto schopností)

• Výskyt: champion/rare (kromě minionů)

• Nemůže se vyskytnout spolu s těmito vlastnostmi: Jailer, Knockback, Nightmarish a Wormhole.


• Waller

Monstra s tímto affixem mají schopnost vytvářet zdi, do kterých vás mohou uzavřít i z několika stran. Po nějaké době zdi zmizí. Šampioni mohou vytvářet pouze krátke, rovné zdi, zatímco rare monstra dokážou vyvolat útvary ve tvaru písmena U, do kterého se vás snaží uzavřít.

• Minimální úroveň monstra: 10

• Výskyt: champion/rare


• Wormhole

Na bojišti se vytvoří pár magických bran, které se po několika sekundách aktivují a všichni hrdinové okolo první brany jsou teleportováni k bráně druhé.

• Minimální úroveň monstra: 20

• Typ poškození: Arcane (velmi malé)

» velkost brány: 6 yardů v průmeru.

• Výskyt: rare/uniques

• Nemůže se vyskytnout spolu s těmito vlastnostmi: Jailer, Knockback, Nightmarish a Vortex.


Napsat komentář