Legendární drahokamy

Bane of the Powerful

• Získáte 20% poškození na 30 sekund za zabití elity.

Vylepšení: +1 sekunda za rank.

• Zvýšené poškození elitám a snížené poškození od elit o 15%. (Rank 25)


 Bane of the Stricken

• Za každý útok, který provedete proti nepříteli, se zvyšuje poškození, které od vás tento nepřítel obdrží o 0,80%.

Vylepšení:  +0,01% poškození za rank.

• Zvýšené poškození proti bossům a rift guardianům o 25%. (Rank 25)


Bane of the Trapped

• Zvýšené poskozeni proti monstrům o 15%, na které použijete control-impairing effects. (dovednosti, které jim zamezí v pohybu)

Vylepšení: + 0,3% za rank.

• Dostanete auru, která redukuje pohyb monster o 30% v okolí 15 yardů. (Rank 25)


Boon of the Hoarder

25% šance, že zabitý nepřítel spůsobí explozi zlata.

Vylepšení: + 1,5% za rank.

• Po sebrání zlata získáte 30% zvýšení pohybu po dobu 2 sekund. (Rank 25)


Boyarsky’s Chip

• Získáte 16 000 poškození k Thorns.

Vylepšení: + 800 Thorns poškození za rank.

• Prvního nepřítele, kterého zasáhnete prímárními dovednostmi, na sebe nalákáte na dobu 2 sekund. (Rank 25)


Enforcer

• Zvýšené poškození petů o 15%.

Vylepšení: + 0,3% za rank.

• Redukce poškození, které peti obdrží o 90%. (Rank 25)


 Esoteric Alteration

• Získáte 10% redukci vůči nefyzickému poškození.

Vylepšení: + 0,5% redukce poškození za rank.

• Pokud vám klesnou životy pod polovinu, vaše odolnosti vůči chladu, ohni, jedu, bleskům a arcane poškození budou navýšeny o 75%. (Rank 25)


Gem of Ease

• Zabití monstra přidá +500 zkušeností.

Vylepšení: + 50 dodatečných zkušeností za rank.

• Požadavky na úroveň budou nastaveny na level 1. (Rank 25)


Gem of Efficacious Toxin

• Každý zasažený nepřítel obdrží 2 000% poškození zbraně jako Poison za 10 sekund a spůsobuje o 10% menší poškození.

Vylepšení: + 50% poškození zbraně za rank.

• Nepřátele, kterým udělíte Poison poškození, dostávají o 10% větší poškození. (Rank 25)


Gogok of Swiftness

• Při zasáhnutí nepřítele dostanete Swiftness, která vám da 1% Attack Speed a 0,50% šanci na vyhnutí se útoku po dobu  4 vteřin.

Stackuje se až 15 krát.

Vylepšení: + 1% šance za rank.

• Za každý stack dostanete 1% redukci cooldownů. (Rank 25)


Iceblink

• Na vaše Cold dovednosti je aplikován Chill efekt (nepřátelé jsou zchlazení) a tenhle efekt spomaluje rychlost pohybu nepřátel o dodatečných 5%.

Vylepšení:  pohyb nepřátel bude zpomalen o 0,4% za rank.

• Získáte 10% šanci na kritický zásah vůči podchlazeným a zmraženým protivníkům. (Rank 25)


Invigorating Gemstone

• Každý zásah zvyšuje obdržené léčení o 1% na 5 sekund. Stohuje se 10 krát.

Vylepšení: + 0,4% za rank

• Jste imunní vůči efektům ovlivňujícím pohyb (Omráčení, Strach, Slepota). (Rank 25)


Mirinae, Teardrop of the Starweaver

• Šance 15% na zasahnutí nepřítele za 3 000% poškození zbraně jako Holy a vyléčí vás za 3% vašeho maximálního života.

Vylepšení: + 60% poškození zbraně za rank.

• Zasáhnutí nepřítele poblíž každých 5 sekund. (Rank 25)


Molten Wildebeest’s Gizzard

• Obnovuje 10 000 životů za sekundu.

Vylepšení: + 1 000 dodatečných životů za sekundu za rank.

• Pokud neobdržíte poškození po dobu 4 sekund, získate obranný štít za 200% vaší regenerace života za sekundu. (Rank 25)


Moratorium

25% obdrženého poškození je uděleno za 3 vteřiny.

Vylepšení: + 0,1 sekundy za rank.

• Šance 20%, že se nastackované poškození vynuluje. (Rank 25)


 Mutilation Guard

10% redukce poškození na blízko.

Vylepšení: + 1% redukce poškození na blízko za rank.

• Při poklese životů pod 50% můžete procházet skrz nepřátele bez omezení. (Rank 25)


Pain Enhancer

• Kritický zásah způsobí krvácení nepřítele za 2 500% poškození zbraně jako Physical za 3 vteřiny.

Vylepšení: + 50% poškození zbraně za rank.

• Získáte Blood Frenzy, garantující zvýšený attack speed o 3% za každého krvácejícího nepřítele v oblasti 20 yardů. (Rank 25)


Red Soul Shard

• Pravidelně bojuje o kontrolu, vypouštějíc kruh Ohně, který spůsobuje 12 500%  ohnivého poškození zbraně nepřátelům, kterými projde.

Vylepšení: + 50% ohnivého poškození za rank.

• Když získáte novou úroveň, cena za energetické zdroje schopností je odstraněna a cooldown na dovednostech je zredukován o 75% na 30 sekund. (Rank 25)


Simplicity’s Strength

• Zvýšeno poškození primárních skillů o 25%.

Vylepšení: + 0,5% za rank.

• Primární skilly vás lěčí za 4% HP za každý zásah. (Rank 25)


Taeguk

• Zvýšeno poškození o 2% na 1,5 sekundy když utratíte energetický zdroj skrz nabíjecí schopnost (Disintegrate, Firebats, Strafe). Stackuje se až 10 krát.

Vylepšení: + 1 počet maximálních stacků za rank.

• Zvýšení armoru o 2% za každý stack. (Rank 25)


Wreath of Lightning

15% šance při zásahu na získání Wreath of Lighting (Conduit), který uděluje 1250% poškození zbraně za sekundu jako Lightning nepřátelům poblíž po dobu 3 sekund.

Vylepšení: + 25% poškození zbraně za rank.

• Pokud získáte Wreath of Lighting (Conduit), získáte 25% rychost pohybu. (Rank 25)


Zei’s Stone of Vengeance

• Poškození je zvýšeno o 4% za každých 10 yardů mezi vámi a zásahem monstra. Maximum je 20% na vzdálenost 50 yardů.

Vylepšení: + 0,08% za každých 10 yardů za rank.

+ 0,25% maximálny bonus za rank.

• Šance 20% na stun nepřítele na 1 sekundu. (Rank 25)

17 komentářů u „Legendární drahokamy

Napsat komentář