Jeweler Covetous Shen

                                                                       

Klenotník Covetous Shen

Jeweler, neboli klenotník, je v pořadí druhý artisan,jehož profesí je práce s drahokamy. O drahokamech se více dočtete ve článku Gemy.

Na Covetouse narazíte asi v polovině druhého aktu během jednoho z úkolů.

Příběh Klenotníka

Jsem prostý člověk. Dej mi dobré jídlo, teplou postel a dostatek klenotů.“

Covetous Shen je od přírody bezstarostní a dává všem najevo, že je člověk bez ambicí a že osud ho vede tam, kde má být. Shenův lhostejný postoj se mění pouze když jde o klenoty. Jeho nenasytnost pro zářící vzácné kameny je legendární, dokázal by je možná milovat více než svojí vlastní ženu.

Když se Shen připojí k vám, bude hledat jeden výjimečně vzácný drahokam a věří, že byste mu ho mohli pomoci najít. Dokud nebude jeho úkol u konce, bude využívat svého klenotnického talentu ve vašich službách, kde řezáním a úpravami klenotů vynese vaše zbraně a zbroj do nových výšek k ničení vašich nepřátel.


Hlavní znaky

jewelerscrest

Kombinování drahokamů

Covetousovy nástroje a zručnost mu dovolují kombinovat drahokamy nižších kvalit dohromady a vytvářet tak lepší drahokamy.

 

Odstraňování drahokamů

Za určitou cenu může také vyndat drahokamy z předmětů, takže mohou být použity znovu.

 


Rozvoj obchodu

Jak postupně věnujete své zlato a materiály do tréninku řemeslníků, tak si vylepšují svůj malý pult a povoz do rozsáhlejšího obchodu, čímž se jim odemykají nové možnosti.

První stupeň

Druhý stupeň

Třetí stupeň

Čtvrtý stupeň


Úrovně dovedností

K tomu, aby řemeslníci mohli vyrábět a vylepšovat lepší a lepší předměty, potřebují trénovat. Jejich trénink vyžaduje určité množství zlata a jiných materiálů, jako například Death’s Breath. Postupně se ceny zvyšují a řemeslnící jsou v jejich pracech zručnější. Kromě toho, klenotník na nejvyšších úrovních umí ještě také vytvářet mocné šperky jako jsou  vzácné magické amulety a prsteny.

Covetous dokáže zkombinovat 2 nebo 3 gemy jednoho typu na jeden gem vyšší kvality.

Každý řemeslník má přístupných až dvanáct úrovní dovedností:


1. Učeň (Apprentice)

♦ ♦ ♦

Drahokamy

2x Amethyst + 2,500 = 1x Flawless Amethyst

♦ ♦ ♦

Trénink na tuto úroveň stojí:

0


2. Tovaryš (Journeyman)

♦ ♦ ♦

Drahokamy

2x Diamond + 2,500 = 1x Flawless Diamond

♦ ♦ ♦

Trénink na tuto úroveň stojí:

1,000


3. Znalec (Adept)

♦ ♦ ♦

Drahokamy

2x Emerald + 2,500 = 1x Flawless Emerald

2x Ruby + 2,500 = 1x Flawless Ruby

2x Topaz + 2,500 = 1x Flawless Topaz

♦ ♦ ♦

Trénink na tuto úroveň stojí:

2,500


4. Mistr (Master)

♦ ♦ ♦

Drahokamy

2x Flawless Amethyst + 5,000 = 1x Square Amethyst

♦ ♦ ♦

Šperky

1x Diamond + 1x Amethyst + 10,000 = 1x Master Ring

♦ ♦ ♦

Trénink na tuto úroveň stojí:

5,000


5. Velmistr (Grandmaster)

♦ ♦ ♦

Drahokamy

2x Flawless Diamond + 5,000 = 1x Square Diamond

♦ ♦ ♦

Šperky

1x Flawless Diamond + 1x Flawless Amethyst + 11,000 = 1x Grand Master Ring

♦ ♦ ♦

Trénink na tuto úroveň stojí:

7,500


6. Proslavený (Illustrious)

♦ ♦ ♦

Drahokamy

2x Flawless Emerald + 5,000 = 1x Square Emerald

2x Flawless Ruby + 5,000 = 1x Square Ruby

2x Flawless Topaz + 5,000 = 1x Square Topaz

♦ ♦ ♦

Šperky

1x Square Diamond + 1x Square Amethyst + 12,000 = 1x Illustrious Ring

1x Flawless Ruby + 1x Flawless Emerald + 1x Flawless Topaz + 12,000 = 1x Illustrious Amulet

♦ ♦ ♦

Trénink na tuto úroveň stojí:

10,000


7. Velkolepý (Magnificent)

♦ ♦ ♦

Drahokamy

2x Square Amethyst + 10,000 = 1x Flawless Square Amethyst

2x Square Diamond + 10,000 = 1x Flawless Square Diamond

♦ ♦ ♦

Šperky

1x Flawless Square Diamond + 1x Flawless Square Amethyst + 13,000 = 1x Magnificent Ring

1x Square Ruby + 1x Square Emerald + 1x Flawless Square Topaz + 12,000 = 1x Magnificent Amulet

♦ ♦ ♦

Trénink na tuto úroveň stojí:

15,000


8. Oslnivý (Resplendent)

♦ ♦ ♦

Drahokamy

2x Square Ruby + 10,000 = 1x Flawless Square Ruby

2x Square Emerald + 10,000 = 1x Flawless Square Emerald

2x Square Topaz + 10,000 = 1x Flawless Square Topaz

♦ ♦ ♦

Šperky

1x Flawless Square Diamond + 1x Flawless Square Amethyst + 14,000 = 1x Resplendent Ring

1x Flawless Square Ruby + 1x Flawless Square Ruby + 1x Flawless Square Topaz + 14,000 = 1x Resplendent Amulet

♦ ♦ ♦

Trénink na tuto úroveň stojí:

20,000


9. Slavný (Glorious)

♦ ♦ ♦

Drahokamy

3x Flawless Square Amethyst + 20,000 = 1x Star Amethyst

3x Flawless Square Diamond + 20,000 = 1x Star Diamond

♦ ♦ ♦

Šperky

1x Star Diamond + 1x Star Amethyst + 15,000 = 1x Glorious Ring

1x  Star Ruby + 1x Star Emerald + 1x Star Topaz + 15,000 = 1x Glorious Amulet

♦ ♦ ♦

Trénink na tuto úroveň stojí:

25,000


10. Vyhlášená (Exalted)

♦ ♦ ♦

Drahokamy

3x Flawless Square Ruby + 20,000 = 1x Star Ruby

3x Flawless Square Emerald+ 10,000 = 1x Star Emerald

3x Flawless Square Topaz + 20,000 = 1x Star Topaz

♦ ♦ ♦

Šperky

1x Star Diamond + 1x Star Amethyst + 16,000 = 1x Exalted Ring

1x Star Ruby+ 1x Star Emerald + 1x Star Topaz + 16,000 = 1x Exalted Amulet

♦ ♦ ♦

Trénink na tuto úroveň stojí:

30,000

 


Naučeno z plánků na úrovni 10

Hellfire Ring je unikátní prsten, který se dá sestavit jenom ze součástek, které lze najít v eventu Infernal Machine.

 Diablo III Hellfire Ring

• 1x Vengeful Eye + 1x Devil’s Fang + 1x Writhing Spine + 50,000  =

                                                                                  

Hellfire Ring of                      Hellfire Ring of                                    Hellfire Ring of                                   Hellfire Ring of

                Strenght                                            Intelligence                                            Dexterity                                               Vitality

 


 11. Vynikající (Exquisite)

♦ ♦ ♦

Drahokamy

3x Star Amethyst + 25,000 = 1x Marquise Amethyst

3x Star Diamond + 25,000 = 1x Marquise Diamond

3x Star Ruby + 25,000 = 1x Marquise Ruby

3x Star Emerald + 25,000 = 1x Marquise Emerald

3x Star Topaz + 25,000 = 1x Marquise Topaz

♦ ♦ ♦

3x Marquise Amethyst + 200,000 = 1x Imperial Amethyst

3x Marquise Diamond + 200,000 = 1x Imperial Diamond

3x Marquise Ruby + 200,000 = 1x Imperial Ruby

3x Marquise Emerald + 200,000 = 1x Imperial Emerald

3x Marquise Topaz + 200,000 = 1x Imperial Topaz

♦ ♦ ♦

3x Imperial Amethyst + 200,000 = 1x Flawless Imperial Amethyst

3x Imperial Diamond + 200,000 = 1x Flawless Imperial Diamond

3x Imperial Ruby + 200,000 = 1x Flawless Imperial Ruby

3x Imperial Emerald + 200,000 = 1x Flawless Imperial Emerald

3x Imperial Topaz + 200,000 = 1x Flawless Imperial Topaz

♦ ♦ ♦

Šperky

1x Marquise Diamond + 1x Marquise Amethyst + 17,000 = 1x Exquisite Ring

1x Marquise Ruby + 1x Marquise Emerald + 1x Marquise Topaz + 17,000 = 1x Exquisite Amulet

♦ ♦ ♦

Trénink na tuto úroveň stojí:

100,000

1


12. Výsostný (Sovereign)

♦ ♦ ♦

Šperky

1x Marquise Diamond + 1x Marquise Amethyst + 18,000 = 1x Sovereign Ring

1x Marquise Ruby + 1x Marquise Emerald + 1x Marquise Topaz + 18,000 = 1x Sovereign Amulet

♦ ♦ ♦

Trénink na tuto úroveň stojí:

200,000


Naučeno z plánků na úrovni 12

♦ ♦ ♦

Drahokamy

3x Flawless Imperial Amethyst + 1x Death’s Breath + 400,000 = 1x Royal Amethyst

3x Flawless Imperial Diamond + 1x Death’s Breath + 400,000 = 1x Royal Diamond

3x Flawless Imperial Ruby + 1x Death’s Breath + 400,000 = 1x Royal Ruby

3x Flawless Imperial Emerald + 1x Death’s Breath + 400,000 = 1x Royal Emerald

3x Flawless Imperial Topaz + 1x Death’s Breath + 400,000 = 1x Royal Topaz

♦ ♦ ♦

3x Royal Amethyst + 1x Death’s Breath + 500,000 = 1x Flawless Royal Amethyst

3x Royal Diamond + 1x Death’s Breath + 500,000 = 1x Flawless Royal Diamond

3x Royal Ruby + 1x Death’s Breath + 500,000 = 1x Flawless Royal Ruby

3x Royal Emerald + 1x Death’s Breath + 500,000 = 1x Flawless Royal Emerald

3x Royal Topaz + 1x Death’s Breath + 500,000 = 1x Flawless Royal Topaz

♦ ♦ ♦

Šperky

Hellfire Ring a Hellfire Amulet jsou unikátní šperky, které se dají sestavit jenom ze součástek, které lze najít v eventu Infernal Machine.

Reaper of Souls Hellfire Ring

• 1x Leoric’s Regret + 1x Vial of Putridness + 1x Idol of Terror + 1x Heart of Fright + 50,000  =

Hellfire Ring

♦ ♦ ♦

 Reaper of Souls Hellfire Amulet

• 1x Leoric’s Regret + 1x Vial of Putridness + 1x Idol of Terror + 1x Heart of Fright + 10x Forgotten Soul 50,000  =

                                                          

                     Hellfire Amulet of Strenght                  Hellfire Amulet of Intelligence                 Hellfire Amulet of Dexterity

6 komentářů u „Jeweler Covetous Shen

Napsat komentář