PopisAktivní skillyPasivní skilly

PrimarySecondaryDefensiveTerrorDecayVoodoo

Poison Dart

  • Odemyká se na úrovni: 1

Vystřelí otrávenou šipku s Poison poškozením za 185% a dalších 40% za sekundu po dobu 2 sekund.

Level Runa Popis
6 Splinters – vystřelí 3 šipky s Poison poškozením za 110%.
13 Numbing Dart – zasažení nepřátelé mají na 2 sekundy zpomalen pohyb o 60%.
25 Spined Dart – vždy, když šipka zasáhne cíl, obdrží Witch Doctor 50 Many.
43 Flaming Dart – zapálí šipku, která způsobí 425% Fire poškození za 4 sekundy.
52 Snake to the Face – přemění šipku v hada, který má 35% šanci, že omráčí nepřítele na 1,5 sekundy.

 

Corpse Spiders

  • Odemyká se na úrovni: 3

Vyvolá 4 pavouky, kteří zaútočí na nepřátele s celkovým poškozením za 324%.

Level Runa Popis
9 Leaping Spiders – vyvolá skákající pavouky, kteří mohou doskočit až 25 yardů a způsobují poškození za 382%
18 Spider Queen – Vyvolá pavoučí královnu vyvolávající menší pavouky, způsobující Poison poškození za 1575% po dobu 15 sekund. Vždy může být pouze 1 královna.
33 Widowmakers – pavouci obnoví každým zásahem 3 Mana.
45 Medusa Spiders – vyvolá pavouky s 100% šancí způsobit paralyzující útok, zpomalující pohyb nepřátel o 60%.
55 Blazing Spiders – vyvolá ohnivé pavouky s Fire poškozením za 400%.

 

Plague of Toads

  • Odemyká se na úrovni: 11

Vyvolá 3 žáby, které vybuchují při kontaktu a způsobí Poison poškození za 190%.

Level Runa Popis
17 Explosive Toads – zmutovaný druh žab, které explodují s Fire poškozením za 245%.
24 Piercing Toads – žáby mohou procházet skr nepřátele s Poison poškozením za 130%.
35 Rain of Toads – na 2 sekundy padají v cílové lokaci z nebe žáby s Poison poškozením 182% za sekundu.
51 Addling Toads – zmutovaný druh žab s Poison poškozením za 190%. Je 15% šance, že nepřátelé budou na 4 sekundy zmateni.
54 Toad Affinity – za každý zásah nepřítele se obnoví 9 Many.

 

Firebomb

  • Odemyká se na úrovni: 21

Hodí zapálenou lebku, která po dopadu exploduje s Fire poškozením za 155% všemu v okruhu 8 yardů.

Level Runa Popis
28 Flash Fire – místo velké exploze se lebka může dále odrazit na dalších 6 nepřátel. S každým odrazem je její poškození sníženo o 15%.
31 Roll the Bones – lebka se odrazí 2 krát.
38 Fire Pit – zanechá po sobě na 3 sekundy jezero ohně s Fire poškozením 60%.
47 Pyrogeist – vytvoří sloup plamenů chrlící po dobu 6 sekund oheň na nejbližší nepřátele. Způsobuje Fire poškození za 880%. Mohou být zároveň aktivní 3 Pyrogeist.
60 Ghost Bomb – k základní explozi přidá větší s dodatečným Fire poškozením za 30% všem v dosahu 28 yardů.