PopisAktivní skillyPasivní skilly

PrimarySecondaryDefensiveForceConjurationMastery

Magic Missile

  • • Cena: 0
  • • Odemyká se na úrovni: 1

Magická střela s Arcane poškozením za 230%.

Level Runa Popis
6  Charged Blast – poškození je navýšeno na 325%
13

 Glacial Spike – Ledový hrot způsobí při zásahu 175% cold poškození za do 4,5 yardů a zmrazí nepřátele na 1 sekundu.

Nepřítel může být zmražen pouze 1 krát za 5 sekund.

31  Split 3 střely místo jedné, každá s Arcane poškozením za 80%.
42  Seeker – střela se zaměří na nejbližší cíl a její poškození je navýšeno na 285%.
52

 Conflagrate – Střela projde nepřáteli a způsobí 130% Fire poškození za 3 sekundy.

 

Shock Pulse

cleave
  • • Cena:  0
  • • Odemyká se na úrovni: 3

Vykouzlí 3 nepředvídatelně se pohybující výboje s Lightning poškozením za 194%.

Level Runa Popis
9 Explosive Bolts – zabití nepřátelé explodují s Cold poškozením za 184% do vzdálenosti 10 yardů.
18 Fire Bolts 3 ohnivé výboje s Fire poškozením za 274%.
33 Piercing Orb – spojí výboje do jednoho masivního orbu, který se pohybuje dopředu a způsobuje Lightning poškození za 214% .
47 Power Affinity – každý zasažený cíl přidá 2 Arcane Power. Poškození se mění na Arcane.
54 Living Lightning – volně se pohybující bytost elektrizující nepřátele poblíž Lightning poškozením za 165%.

 

Spectral Blade

leap-attack
  • • Cena: 0
  • • Odemyká se na úrovni: 11

Spektrální ostří, které zasáhne všechny nepřátele v oblasti 15 yardů s poškozením za 168%.

Level Runa Popis
19 Flame Blades – Každý zasažený nepřítel zvýší poškození Fire skillů o 1% až do maxima 30% na 5 sekund.
24 Siphoning Blade – každý zasažený cíl přidá 2 Arcane Power.
35 Thrown Blade – rozšíří dosah ostří tak, že zasáhne vše v dosahu 20 yardů a udělí poškození za 231% jako Arcane.
51 Barrier Blades – Každe zakouzlení vytvoří štít, který absorbuje až 4% z hodnoty vašich životů jako poškození z příchozích útoků.
57 Ice Blades – Zchlazení nepřátelé mají 5% šanci, že budou zmraženi a zmražení nepřátelé mají 5% šanci, že budou Spectral Bladem kriticky zasaženi.

 

Electrocute

  • • Cena: 0
  • • Odemyká se na úrovni: 15

Elektrické záblesky s Lightning poškozením za 138%. Výboj může přeskočit až na 2 další cíle.

Level Runa Popis
22 Chaing Lighting – počet zasažených cílů je navýšen na 10.
29 Forked Lighting – kritický zásah způsobí explozi 4 elektrických výbojů pohybujících se v náhodném směru s Lightning poškozením za 44%.
36 Lightning Blast – svazek elektrické energie, který prochází nepřáteli s Lightning poškozením za 140%.
44 Surge of Power – každý zasažený cíl přidá 1 Arcane Power.
59 Arc Lighting – kužel blesků s Lightning poškozením za 310% všem zasaženým nepřátelům.

 

Poznámka: Hodnoty na této stránce odpovídají postavě na úrovni 70.