PopisAktivní skillyPasivní skilly

PrimarySecondaryDefensiveUtilityLawsConviction

Punish

  • • Generuje: 5 Wrath
  • • Odemyká se na úrovni: 1

Útok s poškozením 335%, který přidá postavě "Hardened Senses", což navyšuje na 5 sekund šanci na vyblokování útoku o 15%.

Level Runa Popis
6 Roar – Pokud je aktivován blok s "Hardened Senses", v 15 yardech je vše zasaženo explozí za 75%.
17 Celerity – Pokud je aktivován blok s "Hardened Senses", rychlost útoku je na 3 sekundy navýšena o 15%.
26 Rebirth – Pokud je aktivován blok s "Hardened Senses", je 2 sekundy regenerováno 12874 života za sekundu.
45 Retaliate – Pokud je aktivován blok s "Hardened Senses", útočník je poškozen za 140%.
52 Fury – Pokud je aktivován blok s "Hardened Senses", zvýší se šance na kritický útok o 15%

 

Slash

  • • Generuje: 5 Wrath
  • • Odemyká se na úrovni: 3

Zapálí vzduch přes Crusaderem a způsobí všem zasaženým Fire poškození za 230%.

Level Runa Popis
9 Electrify – Přidá 25% šanci k omráčení nepřátel na 2 sekundy.
18

Carve – Útok má větší dosah a navýší tak počet zasažených nepřátel.

34 Crush – Útok Slash získá 20% šanci na kritický zásah navíc.
47

Zeal – Za každý zásah je navýšena na 3 sekundy rychlost úroku o 1%. Tento efekt se může násobit až 10-krát.

54 Guard – Za každý zásah se zvýší Armor o 5%. Tento efekt se může násobit až 5-krát.

 

Smite

  • • Generuje: 5 Wrath
  • • Odemyká se na úrovni: 11

Zasáhne Holy poškozením za 175% nepřítele vzdáleného až 30 yardů a následně zasáhne 3 další nepřátele v 20 yardech s Holy poškozením za 150%.

Level Runa Popis
14 Shatter – Po zásahu následuje exploze s Holy poškozením za 60%. Exploze má dosah 3 yardy.
20 Shackle – Zasažení nepřátele mají 20% šanci, že budou na 1 sekundu zastaveni na místě.
37 Surge – Počet zasažených nepřátel je 5.
51 Reaping – Regenerace života ja na 2 sekundy zvýšena o 6437 za každý zásah nepřítele. Tento efekt se může násobit až 4-krát.
57 Shared Fate – Zasažení nepřátelé sdílí stejný osud a budou omráčení na 2 sekundy pokud se pohnou jeden od druhého více jak na 15 yardů.

 

Justice

  • • Generuje: 5 Wrath
  • • Odemyká se na úrovni: 15

Vrhne kladivo spravedlnosti s poškozením za 245%.

Level Runa Popis
22 Burst – Kladivo způsobí explozi s Lightning poškozením za 60% do vzdálenosti 10 yardů. Nepřátelé zasaženi explozí mají 20% šanci že budou omráčeni na 1 sekundu.
31 Crack – Když kladivo zasáhne cíl, vznikne 100% šance, že se rozdělí na 2 menší kladiva s Holy poškozením za 245%.
40

Hammer of Pursuit – Kladivo vyhledá nejbližšího nepřítele a udělí mu poškození 335%. 

44 Sword of Justice – Při každém zásahu nepřítele je na 3 sekundy navýšena rychlost pohybu o 5%. Tento efekt se může násobit až 3-krát. Poškození se mění na Physical.
52 Holy Bolt – Svatá střela, která zasáhne nepřítele Holy poškozením a lečí Křižáka a jeho spojence za 2146-3219 zdraví.

 

Poznámka: Hodnoty na této stránce odpovídají postavě na úrovni 70.