PopisAktivní skillyPasivní skilly

PrimarySecondaryDefensiveTechniquesFocusMantras

Fists of Thunder

  • • Generuje: 14 Spirit za útok
  • • Odemyká se na úrovni: 1

Teleportační útok s poškozením za 200%. Každý třetí úder způsobí 400% poškození které se rozdělí mezi nepřátele před mnichem. (Lightning)

Level Runa Popis
6 Thunderclap – Nárazová vlna s každým úderem, která zasáhne všechny v 6 yardech od cílé útoku poškozením za 120%. Každý třetí zásah odhodí nepřátele. (Lightning)
14 Wind Blast – Každý třetí zásah zmrazí cíl na 2 sekundy. (Cold)
30 Static Charge – Hlavní cíl je na 6 sekund nabyt statickou elektřinou. Pokud je zasažen, všichni ostatní stejně nabytí nepřátelé v 40 yardech obdrží poškození za 40%. (Lightning)
42 Quickening – generuje 20 Spirit na útok. (Physical)
52 Bounding Light – třetí zásah vytvoří řetězově se šířící blesk s Holy poškozením za 240%. Zasaženi řetězovým bleskem mohou být až 3 nepřátelé. (Holy)

 

Deadly Reach

  • • Generuje: 12 Spirit za útok
  • • Odemyká se na úrovni: 3

Spirituální energie koncentrovaná směrem na nepřátele s poškozením za 150%. Každý třetí zásah má 50% šanci na odhození. (Physical)

Level Runa Popis
9 Piercing Trident – Šance na odhození je navýšena na 100% a druhý a třetí zásah má větší dosah. (Physical)
18 Searing Grasp – poškození je navýšeno na 260%. (Fire)
34 Scattered Blows – třetí zásah náhodně zasáhne nepřátele v oblasti 25 yardů poškozením za 215%. (Lightning)
47 Strike from Beyond – každý nepřítel, který je zasažen třetím úderem sníží o 8% cenu příštího použitého skillu využívajícího Spirit. (Cold)
54 Foresight – třetí zásah zvýší na 5 sekund poškození všech útoků o 15%. (Physical)

 

Crippling Wave

  • • Generuje: 12 Spirit za útok
  • • Odemyká se na úrovni: 11

Série úderů v širokém obloukus poškozením za 155%. Každý třetí zásah zasáhne nepřátele v okruhu 11 yardů a také na 3 sekundy zpomalí pohyb o 30% a rychlost útoku o 20%. (Physical)

Level Runa Popis
17 Mangle – poškození je navýšeno na 255%. (Fire)
26 Concussion – zasažení nepřátelé způsobují na 3 sekundy o 20% menší poškození. (Physical)
36 Rising Tide – zásahy generují navíc 2,5 Spirit. (Holy)
51 Tsunami – třetí zásah má nyní dosah 17 yardů a zmrazuje nepřátele na 1 sekundu. (Cold)
57 Breaking Wave – zasažené cíle obdrží na 3 sekundy o 10% vyšší poškození od všech útoků. (Physical)

 

Way of the Hundred Fists

  • • Generuje: 12 Spirit za útok
  • • Odemyká se na úrovni: 15

 Velmi rychlá série zásahů s poškozením za 190%. (Physical)

Level Runa Popis
24 Hands of Lightning – zvyšuje počet zásahů v druhém útoku z 7 na 10 a poškození na 423%. (Lightning)
32 Blazing Fists – kritické zásahy zvýší rychlost útoku a pohybu o 5%. Tento efekt trvá 5 sekund a může se opakováním znásobit až 3-krát. (Fire)
40 Fists of Fury – způsobuje poškození za 60% během 3 sekund, které se s dalšími údery může násobit, nejvíc ale na 15 stohů. Také umožňuje prvnímu zásahu překonat krátkou vzdálenost. (Holy)
48 Assimilation – každý zásah třetím úderem navýší na 5 sekund poškození o 5%. (Physical)
60 Windforce Flurry – třetí zásah navíc vytvoří ledový projektil s poškozením za 500% nepřátelům přímo před mnichem. (Cold)