PopisAktivní skillyPasivní skilly

PrimarySecondaryDefensiveHuntingDevicesArchery

Hungering Arrow

  • • Generuje: 4 Hatred
  • • Odemyká se na úrovni: 1

Magický šíp vyhledávající nepřátele s poškozením za 155% a 35% šancí na průstřel.

Vyžaduje luk.

Level Runa Popis
6 Puncturing Arrow – šance na průstřel cíle je navýšena na 50%.
17 Serrated Arrow – zvyšuje generaci Hatred na 7 bodů a mění poškození na Fire.
26 Shatter Shot – pokud je první cíl prostřelen, je šíp rozdělen do dalších 3 šípů a mění poškození na Lightning.
42 Devouring Arrow – každý následující průstřel navyšuje poškození o 70%. Poškození se mšní na Cold.
52 Spray of Teeth – kritický zásah způsobí výbuch s poškozením za 60% všem nepřátelům v okolí 10 yardů.

 

Entangling Shot

  • • Generuje: 4 Hatred
  • • Odemyká se na úrovni: 3

Střela, která propojí 2 nepřátele k sobě. Způsobuje poškození za 200% a zpomaluje na 2 sekundy pohyb o 60%. Pokud Entangling Shot zasáhne nepřítele, zpomalovací efekt všech nepřátel je obnoven.

Vyžaduje luk.

Level Runa Popis
9 Chain Gang – propojí až 4 cíle.
18 Shock Collar – způsobuje navíc 80% Lightning poškození po dobu 2 sekund.
34 Heavy Burden – doba zpomalení je prodloužena na 4 sekundy. Poškození se mění na Cold.                  
47 Justice is Served – generuje 7 Hatred za zásah a mění poškození na Fire.
54 Bounty Hunter – zvyšuje hodnotu zpomalení na 80%.

 

Bolas

leap-attack
  • • Generuje: 4 Hatred
  • • Odemyká se na úrovni: 11

Střela která omotá cíl a po 1 sekundě exploduje s Fire poškozením za 160%. Také způsobuje Fire poškození za 110% všem ostatním v okruhu 14 yardů.

Level Runa Popis
14 Volatile Explosives – dosah exploze je navýšen na 20 yardů.
24 Thunder Ball – Generuje 7 Hatred.
37 Freezing Strike3 střely místo jedné s Cold poškozením za 160%. Střely navíc již neexplodují. Šance 50% n azmražení nepřítele na 1 sekundu.
51 Bitter Pill – po explozi je 15% šance na získání 2 Discipline a poškození se mění na Lightning.
57 Imminent Doom – způsobí cíli Fire poškození za 216% a všem ostatním v okruhu 14 yardů za 149%. Prodleva exploze je navýšena z 1 na 2 sekundy.

 

Evasive Fire

cleave
  • • Generuje: 4 Hatred
  • • Odemyká se na úrovni: 14

Výstřel s poškozením za 200% hlavnímu cíli a 100% dalším 2 nepřátelům v blízkosti. Pokud je cíl blízko postavy, je proveden úskok do vzdálenosti 5 yardů. 

Vyžaduje luk.

Level Runa Popis
21 Hardened – Místo úskoku přidává 25% brnění na 3 sekundy.
26 Parting Gift – při úskoku je odhozen plynový granát, který po 0,6 sekundě vybuchne s Physical poškozením za 150% v okruhu 12 yardů a také mění poškození na Poison.
34 Covering Fire – zvyšuje poškození vedlejších projektilů na 200% jako Fire.
42 Focus – Geenrace Hatred zvýšena na 7. Poškození se mění na Cold.
53 Surge – Zvyšuje vzdálenost úskoku na 15 yardů. Poškození se mění na Lightning.

 

Grenade

  • • Generuje: 4 Hatred
  • • Odemyká se na úrovni: 15

Hodí na cíl odrážející se granát, které při explozi způsobí Fire poškození za 160%.

Level Runa Popis
22 Tinkerer – generace Hatred je navýšena na 7.
32 Cluster Grenades – hodí shluk mini-granátů s Fire poškozením za 200% v 9 yardovém okruhu.
40 Grenade Cache– hodí 3 granáty, ze kterých každý spůsobuje Fire poškození za 160%.
48 Stun GrenadesLightning granáty, které mají 20% šanci na omráčení nepřátel na 1,5 sekundy.
60 Cold Grenades – výbuch za 160% poškození zanechá louži chladu, která poškozuje za 120% poškození zbraně a schladí nepřátele na dobu 3 sekundy a působí Cold poškození.

 

Poznámka: Hodnoty na této stránce odpovídají postavě na úrovni 70.