Diablo III Patch 2.3.0 – v2.3.0.33174


• Předměty

 • Redukce cooldownu a redukce spotřeby mohou nyní být narolovány na normálních štítech.

crusadery.


• Předměty pro jednotlivé třídy

 • Barbarian

Bracers of Destruction

 • Nové legendární bracery.

  • Seismic Slam udílí 300-400% zvýšení poškození prvním 5 nepřátelům, které zasáhne.

 

Bracers of the First Men

 • Nové legendární bracery.

  • Hammer of the Ancients útočí o 50% rychleji a udílí 150-200% zvýšené poškození.

 

Fjord Cutter

 • Chilling aura má zvýšený proc koeficient z 20-30% na 100%.

 

Fury of the Ancients

 • Nové legendární ramena.

  • Call of the Ancients získává efekt runy Ancients' Fury.

 

Immortal King's Call

 • (6) Set Bonus

  • Bonus poškození je zvýšený z 100% na 250%.

 

Pride of Cassius

 • Nyní také prodlužuje délku trvání Ignore Pain – Mob Rule

 

Remorseless

 • Již nevyvolá Ancienta pokud již máte 3 aktivní


• Crusader

Gabriel's Vambraces

 • Nové legendární bracery

  • Pokud Vaše Blessed Hammer udeří 3 nebo méně nepřátel 75-100% ceny Wrathu je vráceno.

 

Guard of Johanna

 • Nový legendární Crusader štít

  • Blessed Hammer poškození je zvýšeno o 200-250% pro první 3 nepřátele, které zasáhne.

 

Johanna's Argument

 • Nový legendární flail

  • Zvyšuje rychlost útoku Blessed Hammer o 100%

 

Seeker of the Light

 • Nový set

  • (2) Set Bonus

     Každé použití Blessed Hammer, které zasáhne nepřítele, snižuje cooldown Falling Sword a Provoke o 1  sekundu

   • (4) Set Bonus

     Obdržíte o 50% menší poškození na 8 sekund po přistání s Falling Sword

    • (6) Set Bonus

     Zvyšuje poškození Blessed Hammer o 750% a Falling Sword o 500%


• Demon Hunter

Hunter‘s Wrath

 • Nový legendární opasek

  • Vaše primární skilly útočí o 30% rychleji a udílejí o 45-60% zvýšené poškození.

 

Wraps of Clarity

 • Nové legendární bracery

  • Vaše hatred generátory redukují obdržené poškození o 30-35% na 5 sekund.

 

Yang‘s Recurve

 • Nový legendární luk

  • Multishot útočí o 50% rychleji.

   • Roluje s +40-50% redukcí spotřeby zdroje.


• Monk

Binding of the Lost

 • Nový legendární opasek

  • Každý úder pomocí Seven-Sided Strike zaručuje 3-3.5% redukci poškození na 7 sekund.

 

Shenlong‘s Spirit

 • (2) Set Bonus

  • Poškození Vašich Spirit generátorů je zvýšeno o 1,5% za každý bod spiritum který máte

   • Při dosažení maximálního spiritu, je všechno poškození zvýšeno o 100%, avšak nadále neregenerujete pasivně spirit a 65 spititu je spotřebováváno každou sekundu, dokud nedosáhne 0.

 

Uliana‘s Strategem

 • Nový set

• (2) Set Bonus

 • Každý třetí úder Vašich spirit generátorů aplikuje Exploding Palm.

• (4) Set Bonus

 • Váš Seven-Sided Strike udělí celkové poškození každým úderem.

• (6) Set Bonus

 • Váš Seven-Sided Strike odpálí Vaši Exploding Palm.


• Witch Doctor

Carnevil

 • Poškození šipek vypálených Fetishy je nyní zvýšeno na 250%.

  • Množství Fetishů, kteří střílejí šipky je nyní omezeno na 5.

 

Coils of the First Spider

 • Nové legendární bracery

  • Když chanellujete Firebats, získáte 60000-80000 Life per Hit.

   • Obržíte 30% redukce poškození při chanelování Firebats.

 

Deadly Rebirth

 • Nyní roluje s +45-60% Grasp of the Dead poškození.

  • Tento předmět byl dočasně vyřazen z dropu a bude k dispozici v budoucím patchi.

 

The Grin Reaper

 • Mimics' skill poškození nyní získává bonusy z vašich předmětů.

  • Odstraněn cooldown pro mimiky Acid Cloud a Zombie Charger skilly.

   • Mimics můžou nyní kouzlit Wall of Death.

    • Zvýšen dosah kouzlení skillů mimiků.

 

Helltooth Harness

Byl přepracován

• (2) Set Bonus

 • Nepřátelé zasažení skilly uvedenými v (6) setovém bonusu jsou ovlivněny Necrosis jsou zpomaleni a obdrží 1500% poškození zbraně každou sekundu po dobu 10 sekund.

  • Necrosis způsobuje že zasažení nepřátelé obdrží o 20% zvýšení poškození ze všech zdrojů.

• (4) Set Bonus

 • Po aplikaci Necrosis na nepřítele, obdržíte o 50% redukované poškození na 10 sekund.

• (6) Set Bonus

 • Po vyčarování Wall of Death dostanete o 900% zvýšený útok vašich primárních skilů, Acid Cloud, Firebats, Gargantuan, Grasp of the Dead, Piranhas, Wall of Death, Zombie Charger, a Zombie Dogs na 15 sekund.

 

Jeram's Bracers

 • Nové legendární bracery

  • Wall of Death může být vyčarována dvakrát během 2 sekund, než začne cooldown.

   • Roluje s +75-100% Wall of Death útoku

    • Zvyšuje rychlost útoku Wall of Death o 30%

Poznámka: Toto nebude uvedeno v popisku

 

Manajuma's Way

Byl přepracován

 • (2) Set Bonus

  • Útok vašeho výbuchu Hex – Angry Chicken je zvýšen o 200% a zabití nepřátelé spouští další explozi.

   • Vaše Hex – Angry Chicken nyní vydrží 15 sekund a rychlost pohybu ve formě kuřete je zvýšena o 100%.

 

Spirit of Arachyr

 • Nový set

• (2) Set Bonus

 • Vyčaruje trvale Spider Queen která zanechává sítě udílející 800% poškození zbraně za sekundu na 5 sekund a zpomaluje nepřátelé. The Spider Queen jde tam, kde zakouzlíte Corpse Spiders.

• (4) Set Bonus

  • Hex získává efekt Toad of Hugeness runy. Zatímco je Toad of Hugeness aktivní, obdržíte o 40% snížené poškození. Poté co Toad of Hugeness sní svou potravu, vylíčíte se o 10% maximálního života po dobu 10 sekund.

• (6) Set Bonus

 • Útok vašich dovedností „příšery“ je zvýšen o 800%. Dovednosti „příšery“ jsou: Corpse Spiders, Firebats, Hex, Locust Swarm, Piranhas, a Plague of Toads.

 

The Spider Queen's Grasp

 • Nyní roluje s + 45-60% Corpse Spider útokem.

 

SuWong Diviner

 • Nová legendární hůl

  • Acid Cloud získává efekt Lob Blob Bomb runy.

   • Roluje s + 75-100% útoku Acid Cloud.

 

Zunimassa's Haunt

Byl přepracován

 • (2) Set Bonus

  • Nyní také redukuje cooldown Fetish Army o 80%.


• Wizard

Chantodo's Resolve

Byl přepracován

• (2) Set Bonus

 • Každou sekundu v podobě Archona kouzlíte Wave of Destruction, která udílí 350% poškození zbraně nepřátelům v okruhu 30 yardů.

  • Pokaždé když zaútočíte když nejste v podobě Archona, 350% poškození zbraně je přidáno k Wave of Destruction, maximální počet stacků je 20.

 

• Vyr's Amazing Arcana

Byl přepracován

• (2) Set Bonus

 • Archon získává efekt všech run.

• (4) Set Bonus

 • Archon stacky také zvyšují vaši rychlost útoku, Armor a resistence o 1%.

• (6) Set Bonus

 • Získáváte stacky Archonu pokud zasáhnete schopností Archona.


• Řada existujících předmětů byla upravena tak aby měli jegendátní vlastnost. Existující předměty nejsou ovlivněny, pouze nově nalezené předměty budou mít legendární vlastnost.

 

• Barbarian

• Arreat's Law

 • Přidána legendární schopnost

  • Weapon Throw generuje až 15-20 Fury navíc podle toho jak vzdálený je zasažený nepřítel. Maximálně se počítá vzdálenost 20 yardů.


• Demon Hunter

• Izzuccob

 • Byl odstraněn.

  • A nahrazen Valla's Bequest.

   • Přidána legendární schopnost.

    • Strafe nyní proráží.

     • Poznámka: Demolition prorazí pouze jedenkrát.


• Witch Doctor

• Scrimshaw

 • Přidána legendární schopnost.

  • Snižuje spotřebu many Zombie Chargeru o 40-50%.

   • Roluje s 60-80% zvýšeným útokem Zombie Charger.


• Wizard

• The Swami

 • Přidána legendární schopnost.

  • Bonusy z Archon stacků nyní vydrží 15-20 sekund poté co Archon podoba skončí.


• Nové sezónní legendární gemy

Poznámka: Následující sezónní předměty nebudou pro PC hráče k dispozici, dokud nezačne Sezóna 4 a do skončení S4 budou exkluzivně pouze pro sezónní hráče.

• Bane of the Stricken

 • Nový legendární gem

  • Každý útok, který udělíte proti nepříteli, zvyšuje útok, který udělíte vašimi útoky o 0,8%.

   • Bonus k útoku je zvýšen o 0.01% za rank.

    • Při ranku 25 získáte o 25% vyšší útok proti Rift guardianovi a bossům.


• Barbarian

 • Dishonored Legacy

  • Nová Mighty Weapon

   • Cleave udílí 300-400% zvýšené poškození dle procenta chybějícího Fury.


• Crusader

 • Sacred Harness

  • Nový legendární opasek

   • Judgment – Debilitate je vykouzleno v místě přistání pomocí Falling Sword.


• Demon Hunter

 • The Demon's Demise

  • Nová legendární Hand Crossbow

   • Spike Trap – Sticky Trap se rozprskne na blízké nepřátele při výbuchu.


• Monk

 • Lion's Claw

  • Nová legendární Fist zbraň

   • Seven-Sided Strike provede 7 úderů navíc.


• Witch Doctor

 • Henri's Perquisition

  • Nové Mojo

   • Poprvé když vás nepřítel zasáhne je toto poškození redukováno o 60-80% and zmate nepřítele na 3 sekundy.


• Wizard

  • Fazula's Improbable Chain

  • Nový legendární opasek

   • Automaticky začnete s 15-20 Archon skacky při vstupu do Archon podoby.


• Achievements

• Stonesinger byl odstraněn z achievementu You're not the Boss of Me.


• Adventure Mode

• Bounties

 • Během jedné hry bude pouze jeden bonusový akt.

 • Dokončení bonusového aktu dá jako odměnu další cache, která obsahuje zlato, bloodshardy a kraftící materiál.

 • Po dokončení bonusového aktu bude aktivován nový bonusový akt.

 • Počáteční bonusový akt se nyní mění každou hodinu.

 • Horadric Caches a bonusové caches nyní obsahují specifický materiál pro craft.

 • Horadric Caches nyní obsahují dva garantované legendární nebo setové recepty.

 • Jednotlivé bounties neodměnují již bloodshardy, ale jsou až v získané bonusové cache.

 • Horadric Caches nyní obsahují zlato.

 • Čas, za který se spustí pomocný ukazatel byl snížen z 5ti na 1 minutu.

 • Druhé patra bounty nyní ukazují 15 zbývajících nepřátel místo pěti.

 • Nadále neposkytují klíče pro rifty.


• Nephalem Rifts

• Conduit Pylon

 • Délka trvání byla zvýšena z 15 na 30 sekund ve Greater Rifts.

  • Conduit nyní uděluje poškození založené na aktuálně zvolené obtížnosti nebo úrovně Greater Riftu.

   • Conduit nyní uděluje snížené poškození bosům a Rift Guardianům.

• Nephalem Rifty nadále nepožadují Keystony.

• The Realm of Trials byl odstraněn ze hry.

• Keystony pro Greater Rift nyní padají na každé obtížnosti.

• Úrovně Greater Rift jsou nyní vybírány prostřednictvím rozbalovacího menu.

Maximální úroveň riftu, kterou můžete zvolit je:

 • Váš předešlý nejlepší výsledek, nebo o jednu úroveň více než kterou jste úspěšně dokončili.

• Množství postupu potřebného pro dokončení Nephalem Riftu nebo Greater Riftu bylo zvýšeno.

• Množstí progress globů v Nephalem a Greater Riftech bylo zvýšeno.

• Volba uprade klíče po dokončení GR byla ostraněna.

• Legendární gemy můžete upgradovat pouze pokud dokončíte GR před časovým limitem.

• Útok monster v GR nad lvl 25 byl znatelně snížen.

• Množství Blood Shardů v GR nad lvl 42 byl zvýšen.

• Počet legendárek v v riftech nad úroveň 50 byl zvýšen.

• Keywardens nyní dropují Infernal Machines místo klíčů; existující klíče budou přeměněny dle typu po nalogování.

• Infernal machines nyní padají pouze pro hráče, kteří jsou ve stejné oblasti.

• Recepty pro craft Infernal Machine byly odstraněny ze hry.

 

• Opravy chyb

 • Opraven problém, kdy hráči ve hře ve které je otevřen Greater Rift, kterého se neúčastnili, nemohli měnit své skilly.

 • Opravena chyba, která mohla způsobit že bounty The Hell Portals nešla dokončit.


• Crafting

 • Materiály pro craftění nízkého levelu byly ze hry odstraněny.

 • Cena za craft a hodnoty padání craftícího materiálu byly upraveny dle druhu materiálu.


• Blacksmith

 • Magické a vzácné recepty nyní již nepadají.

 • Byly přidány další magické a vzácné recepty, tak aby byly vyplněny mezery mezi úrovněmi.

 • Byly přidány další vzácné předměty úrovně 70.

 • Byla přidána nová volba k filtru, který zobrazí předměty pro vaši úroveň a postavu.

 • Vytvořené legendární a setové předměty již nepožadují legendární materiál.

 • Vytvořené legendární a setové předměty úrovně 70 nyní vyžadují materiál patřící k aktu místo Forgotten Soul.

 • Ceny za craft byly sjednoceny napříč sloty.

 • Cain's Memory a Cain's Insight mají nyní správné vlastnosti.


• Monstra

• Jailer

• Poškození bylo zredukováno o 50%.

 • Dálka trvání byla zvýšena z 1 sekundy na 1.5 – 2.5 sekund.

  • Cooldown mezi monstry ve stejné skupině kouzlícími Jailer byl výrazně zvýšen.

 

• Poison Enchanted

• Monstra ve stejné skupině mají nyní sdílený cooldown pro kouzlení této schopnosti.

 • Monstra můžou nyní vyčarovat 1 jedovou bombu.

  • Cooldown jednotlivých monster byl mírně zredukován.

 

• Reflects Damage

• Nyní má vizuální varování krátký čas před udělením poškození.

 • Nyní odráží poškození stejného typu, jako bylo uděleno.

  • Nyní má velmi krátký interní cooldown.

   • Udělené poškození bylo zvýšeno.

    • Pouze jedno monstum ve skupině může právě udělovat reklektované poškození.

     • Monstra nemohou odrážet poškození, pokud jsou ovlivněna Witch Doctorovým kouzlem Hex.

 

• Skupiny šampionů s vlastností Waller nemohou vykouzlit další stěnu do vzdálenosti 3 yardy.

• Zkušenosti a postup riftem garantované řadou monster byly vyladěny aby výce odpovídaly náročnosti na jejich zabití.

• Dosah poškození ohnivých řetěrů byl snížen tak, aby více odpovídal vizuálnímu efektu

 

• Armor Scavenger

• Mechanika brnění byla přepracována

 • Poškození bylo mírně zvýšeno

  • Život byl mírně snížen

   • Délka zakopání byla mírně zvýšena

 

• Corrupted Angels nemůžou již klouzat po povrchu, po kterém se nedá chodit.

• Winged Assassins a Executioners mohou být nyní zabiti při kouzlení a obnovování z jejich skákacích útoků, ale nemohou být zabiti ve vzduchu.

• Winged Assassins, Urzael, a Executioners již neudílejí poškození, pokud jsou zabiti během jejich skákacího útoku.

 

• Rockworm

• Nyní se objevují v jejich zahrabaném stavu

 • Musí setrvat minimálně 4 sekundy po vyhrabání, než se mohou znovu zahrabat

  • Sand Sharks musí čekat minimálně 4 sekundy po vynoření, než se mohou znovu zahrabat

 

• Rift Guardians

• Většina monster již nemůže střílet projektily, pokud je v melee vzdálenosti.

• Monstra, které střílí projektily, je vždy zaměřují na hráče, avšak mohou zasáhnout pety.

• U některých monster byl snížen dosah tak aby nemohly střílet mimo viditelnou obrazovku.

• Monstra, které chargují, nyní útočí na náhodné hráče.

• Monstra, která utíkají, nyní utíkají pouze při přiblížení hráče a dělají tak méně častěji.

• Život Rift Guardiana byl znatelně snížen.

 

• Eskandiel

• Vzdálenost účinnosti vlnového útoku byla zvýšena.

 • Vlnový útok má delší animaci, než je vykouzlen.

 

• Orlash

• Klony již nemění směr poté, co použijí útok dechem.

 • Orlash nyní vykouzlí 3 klony, když dosáhne 50% života.

  • Doba trvání klonů byla prodloužena.

   • Klony nyní používají jejich útok dechem jakmile jsou vykouzleny.

    • Poškození melee útoku bylo mírně sníženo.

     • Výrazně snížen dosah poškození Orlashova útoku dechem.

 

• Raiziel

• Electrified vlastnost byla odstraněna.

 • Lighting storm údery nyní vytvoří charged bolt.

  • Lighting storm nyní útočí vícekrát za vykouzlení.

   • Nyní nemohou být vykouzleny dvě bouře současně.

    • Při zdraví pod 75% kouzlí lightning storms častěji.

     • Vizuální efekt lightning storms je nyní vidět po celou dobu trvání.

 

• Sand Shaper

• Trvání tornáda bylo zkráceno

 • Dosah poškození tornáda byl snížen

  • Nyní čaruje tornáda v náhodné vzdálenosti od sebe

 

• Stonesinger

• Již se nemůže objevit

 

• Opravy chyb

• Opraven problém, který způsoboval, že Eskandielův vlnový útok zasákl hráče za ním, pokud stáli velmi blízko

• Opraven problém, který způsoboval, že projektily Waspů vystřelené elitními Sand Wasps neudělovaly větší poškození.

• Opraven problém, který způsoboval, že Tethrysin pozemní AoE útok neuděloval redukované poškození petům.

• Opraven problém, který způsoboval, že Orlash's útok dechem neuděloval redukované poškození petům.

• Opraven problém, který způsoboval, že někdy Corrupted Angels klouzací útok neudělil hráči poškození.

• Opraven problém, který způsoboval, že poškození z Arcane Sentry bylo mírně nesynchronní s vizuálním efektem.

 

• Uživatelské rozhraní

• Kliknutí pravým tlačítkem na hráče v žebříčku a výbraním zobraz detaily hrdiny nyní ukáže momentku charakteru ve chvíli vstupu