Diablo 3 - Reaper of Souls - Patch 2.0.6

Diablo III Patch 2.0.6 – v2.0.6.24641


Postavy

 • Barbarian

  • General
   • Rychlost animace Earthquake byla mírně zvýšena.
   • Rychlost animace Leap byla zvýšena
   • Nová rychlost je rychlejší pro obě pohlaví
 • Monk

 • Philosophy
  • Aktivní skilly

   • Wave of Light
    • Runa Pillar of the Ancients – oprava chyby vytvořeného pilíře, který způsoboval kolizi.
  • Pasivní skilly

   • Momentum
    • Snížen potřebný dosah z 30 na 25 yardů
    • Bonus poškození zvýšen z 15% na 20%
    • Doba trvání zvýšena ze 4 na 6 sekund

Předměty

 • General

  • Zvýšen drop předmětů specifických pro postavu.
   • Týká se setů:
    • Immortal King's Call, Natalya's Vengeance, Inna's Mantra, Zunimassa's Haunt, Tal Rasha's Elements
    • The Legacy of Raekor, Armor of Akkhan, Embodiment of the Marauder, Raiment of a Thousand Storms, Helltooth Harness, Firebird's Finery
    • Might of the Earth, Thorns of the Invoker, The Shadow's Mantle, Monkey King's Garb, Raiment of the Jade Harvester, Vyr's Amazing Arcana
   • Platí na drop z monster, truhel, robitelných objektů a Kadaly.
 • Class-Specific Items

  • Monk

   • Monkey King´s Garb
    • 4 setový bonus
    • Poškození exploze zvýšeno ze 100% na 1600%
    • Snížena prodleva výbuchu z 1 na 0.5 vteřiny.
    • Oprava chyby, kdy Spirit spent počítadlo se resetovalo, pokud jste zvedli item.
   • Raiment of a Thousand Storms
    • 6 setový bonus
    • Bude nyní spuštěn pouze Dashing strikem
    • Poškození zvýšeno ze 100% na 3000%
    • Poškození bude mocí být kritické (Critical Hit)
    • Odstraněno omezení cíle
    • Vizuální efekt bude stále omezen na 6 cílů
 • Oprava chyb

  • % poškození do Hauntu, Locust Swarmu a Rendu se nyní bude započítávat správně

Crafting

Změna legendary crafting receptů:

 •  Již není potřeba legendární kraftící materiál
 •  Existující materiál bude nyní šedý a pude jej prodat za zvýšené ceny. (50k)
 •  Legendární a setové předměty levelu 70, které lze ukraftit budou nyní požadovat větší počet Death's  Breath.
 • Legendární level 70 předměty bez zvláštních vlastností již nepotřebují k vytvoření Death's Breath.
 •  Death's Breath již není potřeba k vylepšení Artisana
 •  Mystic již nepotřebuje Death's Breath k vylepšení.
 • The Blacksmith and the Jeweler now only require 1 each to learn the first rank of level 11

Uživatelské rozhraní

 •  % bonus do skillu nyní uvidíte ve hře po kliknutí na inventář a details.
 •  To stejné platí i pro bonus do elementu.
 •  Paragon bonusy budou nyní započítány do profilu charakteru ( Damage, Toughness a Healing)
 •  Community chat will now be joined by default and the settings for which channels you have joined or left will be saved