Diablo III Patch 2.1.2 – v2.1.2.28709


Obecné

 • V chatu se objeví zpráva, když zabijete goblína (nebo vám v horším případě zdrhne).
 • Není možné jít Brawling, pokud jste se podíleli na otevření GR.
 • Affix "Monster Kills grant X experience" se násobí s herní obtížností.
 • Léčení

  • Léčení bylo v "Character sheet" nahrazeno "Recovery".
   • "Recovery" je odhad, kolik Toughness můžete obnovit během boje. Je počítáno z Léčení, Life (HP), a Toughness.
   • Léčení je viditelné, když najedete myší na řádek "Recovery".
  • Během levelů 67 až 70 byl navýšen počet počet životů získatelných z Vitality.
  • Na levelu 70 byly navýšeny životy.
  • Léčení z kuliček (Health Globes) bylo sníženo.
  • Byly navýšeny životy petům a kumpánům.

 

 • Sociální věci

  • Na seznamu lidí v komunitě  bude zobrazen počet lidí.
  • Seznam klanu, komunity a přátel je nyní detailnější.
  • Klanový seznam nyní ukazuje jak dlouho je daný hráč offline.
  • Klanový seznam může být nyní řazen podle toho, jak dlouho jsou hráči offline.

Postavy

 • Obecné

  • Byly učiněny vylepšení v prioritách dovedností, které využívají "štíty" – např. Cheat death, absorb štíty, a % redukce poškození (Damage Reduction).
  • Peti
   • Útoky, kterým se hráči mohli vyhnout, ale peti poškození dostali by nyní měly správně dávat nižší poškození petům.
   • Hráči by měli být nyní léčení z "Life per Kill", když nepřítele zabije pet

 

 • Barbar

  • Aktivní dovednosti

   • Frenzy
    • Runa Vanguard – rychlost pohybu zvýšena z 15 % na 25 %
   • Furious Charge
    • Runa Dreadnought – Furious Charge lze použít dvakrát po sobě.

 

 • Demon Hunter

  • Aktivní dovedosti

   • Chakram
    • Runa Serpentine změněna z jedové na ledovou.
   • Evasive Fire
    • Runa Parting Gift změněna z jedové na fyzickou.
   • Grenade
    • Runa Gas Grenades nahrazena runou "Cold Grenade" – zanechá na zemi jezírko ledu, které zpomalí nepřátele na 3 sekundy. Uděluje ledové poškození.
   • Multishot
    • Runa Suppression Fire byla předělána. Nyní odhodí první dva zasažené nepřátele.
   • Sentry
    • Byla předělána.
    • Byl odebrán cooldown.
    • Má dva "náboje", poté je třeba čekat 8 sekund na dobití. Lze zkrátit "cooldown reduction" bonusy. Stojí 20 Hatred místo původních 30.
   • Smoke Screen
    • Zvýšen cooldown ze 2 na 3 sekundy.
    • Runa Choking Gas byla nahrazena runou "Vanishing Powder". Nyní stojí 0 Discipline a má 8 sekund cooldown.
   • Spike Trap
    • Runa Echoing Blast změněna z jedové na ledovou.
  • Pasivní dovednosti

   • Custom Engineering – Dovednost byla předělána, Sentry má 3 "náboje".
   • Night Stalker – Dovednost byla předělána, primární dovednosti nyní generují o 4 Hatred více.

 

 • Monk

  • Aktivní dovedosti

   • Epiphany – opraven bug, kdy hráč mohl zůstat zaseknutý na zdi, když se monk teleportoval za použití Epiphany

 

 • Witch Doctor

  • Aktivní dovedosti

   • Haunt
    • Runa Grasping Spirit byla nahrazena runou "Poisoned Spirit". Nepřátelé zasažení Hauntem nyní dostávají o 20 % vyšší poškození ze všech zdrojů. Runa je nyní jedová místo ledové.

 

 • Wizard

 • Aktivní dovedosti

  • Hydra
   • Zvýšen počet útoků jednotlivých hyder.
   • Rychlost útoku (Attack speed) ovlivňuje jak rychle budou hydří hlavy útočit.
   • Sníženo poškození z 195 % na 165 %
   • Runa Arcane Hydra má sníženo poškození z 245 % na 205 %
   • Runa Blazing Hydra má sníženo poškození z 185 % na 155 % – DoT se nyní neškáluje s rychlostí útoku (Attack speed).
   • Runa Frost Hydra má sníženo poškození z 275 % na 255 %
   • Runa Lightning Hydramá sníženo poškození z 305 % na 255 %
   • Runa Mammoth Hydra sníženo poškození z 400 % na 330 %

Předměty

 • Life on Hit a Life Regeneration bylo navýšeno o 25 %
 • Vzácnost těch nejvzácnějších předmětů byla snížena (budou padat častěji).
 • Jeden štos (stack) materiálu na profese má nyní 5000 kusů.
 • Do hry byly přidány "Ancient" předměty.

  • Jsou to silnější verze legendárních předmětů.
  • Mají silnější některé affixy.
  • Moja, štíty a Orby mají navýšené poškození nebo blok.
  • Padají na Torment 1 a výše. S vyšším Tormentem je vyšší šance na Ancient předmět.
  • Každá legendárka/setovka má svojí Ancient verzi. Platí i pro profese.
  • Kadala vám může prodat Ancient verzi legendárky.
 • Band of Untold Secrets byl odebrán ze hry
 • Bottomless Potion of Fear
  • Nový legendární potion.
  • Když jej použijete, nepřátelé dostanou strach (Fear) na 3 až 4 sekundy.
 • Broken Crown má novou legendární sílu – když vaše postava má na sobě tuto helmu a padne gem, padne i druhý gem stejného druhu jako máte v helmě a se stejnou kvalitou, jako má první gem. Např. V helmě máte Topaz, padne Imperial Diamond, jako druhý, bonusový gem padne Imperial Topaz. Neplatí pro helmu, kterou již máte na sobě/v inventáři. Platí pouze pro nově získanou helmu!
 • Shard of Hate
  • Není ovlivněn "proc koeficientem".
  • Nyní by sám měl procovat častěji.
 • Předměty určené pro jednotlivé postavy

  • Barbarian

   • The Legacy of Raekor

    • 2. setový bonus – první nepřítel zasažený útokem Furious Charge dostane dalších 100 % poškození.
    • 4. setový bonus – Furious Charge má nyní aktivní všechny runy.
    • 5. setový bonus – nepřátelé zasažení útokem Furious Charge dostávají 3 000 % poškození během 3 vteřin. Tato DoT neuděluje kritické poškození. Místo toho se Critical Hit Chance a Critical Hit Damage rozpočte do celkového poškození.
  • Demon Hunter

   • Embodiment of the Maruader

    • Filozofie této změny: chceme větší část udíleného poškození přesunout ze Sentries na Demon Huntra z důvodů, aby se DH více účastnil hry. V konečném důsledku by DH měl být silnější, ale je nutné, aby si hráčí na nový styl zvykli.
    • 2. setový bonus – máte všechny Companion
    • 4. setový bonus – Sentry vystřelí stejné Hatred spender ve chvíli, kdy tak učiníte i vy.
    • 6. setový bonus –  Hatred generátory (Chakram, Cluster Arrow, Elemental Arrow, Impale a Multishot) udělují o 100 % více poškození za každou aktivní sentry.
   • Helltrapper
    • The Caltrops, Sentries, a Spike Traps vyvolané tímto předmětem nemohou překročit normální limit těchto dovedností.
  • Monk

   • Monkey King's Garb

    • Filozofie této změny: Jen díky minimu změn ve vybavení, sestavě (build) a s upraveným čtvrtým setovým bonusem se Monkey King's Garb monk vyrovná nebo vylepší své nejlepší výsledky, kterých dosáhl v GR. Díky těmto změnám by monkměl jednoduše (nebo aspoň obstojně) vylepšit své nejlepší časy a levely v GR.
    • byl předělán
    • 2. setový bonus – Použití Cyclone Strike, Exploding Palm, Lashing Tail Kick, Tempest Rush,  Wave of Light vyvolá návnadu, která k sobě přivolá (Taunt) nepřátele a poté vybouchne a udělí 1000 % poškození. Profituje z vašeho nejvyššího elementálního poškození. Např. máte bonus 35 % k ohnivému, 55 % jedovému a 100 % k ledovému, tento výbuch bude mít bonus z ledového poškození.
    • 4. setový bonus – takto zasažení nepřátelé dostávají další 3 sekundy o 500 % víc poškození z Cyclone Strike, Exploding Palm, Lashing Tail Kick, Tempest Rush, Wave of Light.
   • Sunwuko's Shines
    • nyní místo "Attack Speed" má garantovanou volnou díru na kámen
  • Witch Doctor

   • Carnevil – opraven bug, kdy jedové šipky (Poison Darts) vystřelené fetishema nyní správně profitují z +% Poison Dart poškození.
  • Wizard

   • Firebird's Finery

    • 6. setový bonus – DoT nyní neuděluje poškození Rift Guardianům, pokud se hráč odejde moc daleko. Ve chvíli, kdy se vrátí blíž, poškození DoT se rozběhne znovu.
 • Nové sezonní legendární předměty

  • V PC hře nebudou dostupné do chvíle, než začne druhá sezóna. V běžné hře budou dostupné až po ukončení druhé sezóny!
  • Byly přidány nové legendární kameny.

   • Esoteric Alteration

    • Obdržené nefyzické poškození je sníženo o 10 %
    • Každý další stupeň: + 0,5 % ke snížení.
    • 25. stupeň: pokud máte méně než 50 % životů, vaše odolnosti na led, oheň, blesky, jedy a arcane jsou zvýšeny o 75 %
   • Gem of Ease

    • Za každého zabitého nepřítele získáte 500 zkušeností.
    • Násobí se s obtížností hry.
    • Každý další stupeň: +50 ke zkušenostem za každého zabitého nepřítele.
    • 25. stupeň: Level postavy potřebný k nasazení předmětu snížen na 1.
   • Molten Wildebeest's Gizzard

    • Obnovuje 10 000 životů za sekundu.
    • Každý další stupeň: + 1 000 k obnově životů.
    • 25. stupeň: Pokud po 4 sekundy neobdržíte poškození, zapne se štít, který absorbuje 200 % vašeho celkového Life per Second.
  • Nové sezónní legendární předměty, které mohou padnout se specifickýma bonusama pro jednotlivé postavy

   • Crusader

    • Belt of the Trove

     • Pásek
     • Každých 6 až 8 sekund je vykouzlen Bombardment, který dopadne na náhodného nepřítele.
   • Demon Hunter

    • Odyssey's End

     • Luk
     • Nepřátelé zpomalení Entangling Shot-em dostávají o 20 % až 25 % více poškození ze všech zdrojů.
   • Wizard

    • Halo of Arlyse

     • Prsten
     • Ice Armor snižuje příchozí melee poškozenío 50 % až 60 % a automaticky vykouzlí Frost Nova, pokud obdržíte poškození za 10 % životů.
 • Další legendární předměty obdržely legendární sílu (Legendary Power). Neplatí pro předměty, které již máte na sobě/v inventáři. Platí pouze pro nově získané předměty!

  • Barbar

  • Monk

   • Gungdo Gear
    • Posmrtná exploze z Exploding Palm nyní udělí zasaženým nepřátelům Exploding Palm.
  • Witch Doctor

   • Wormwood
    • Locust Swarm je zakouzlen každou sekundu na blízké nepřátele.
    • Nyní je jeden primární affix vždy bonus k jedovému poškození v rozmezí 20 % až 25 %
 • Opravy chyb

  • Opravena chyba, kdy poškození z Gem of Efficacious bylo nesprávně reflektováno (Reflect damage affix) zpět na hráče.
  • Opravena chyba, kdy bonus z Bane of the Trapped nebyl aplikován na Oslepené (Blinded) nebo okouzlené (Charmed) nepřátele.
  • Opravena chyba, kdy Invigorating Gemstone neredukoval příchozí poškození, když jste byli zamražení (Frozen) nebo oslepení (Blinded). Zároveň byla opravena chyba, kdy vás kámen neléčil, když jste byli oslepení (Blinded).
  • Opravena chyba, kdy bonus z Bane of the Trapped nebyl aplikován na klony vyvolané z Monkey King's Garb

Achievementy

 • Byly přidány conquesty pro druhou sezónu.
 • "The Lord of Bells" není potřebný pro splnění "You're Not The Boss Of Me".

Adventure Mode

 • New Tristram má v adventure mode nový vzhled.
 • Whimsydale by mělo dávat více odměn.
 • Bounties

  • Bounties, které byly vypnuty v patchi 2.1.0 byly znovu zapnuty.
  • Následující eventy odbdržely úpravy; podmínky pro jejich splnění byly upraveny:
   • A Miner's Gold
   • The Jar of Souls
   • The Matriarch's Bones
   • The Miser's Will
   • The Scavenged Scabbard
  • Clear the Barracks
   • První patro bylo upraveno, aby bylo snažší najít vstup do druhého patra.
 • Nephalem Rifts

  • Hráči nebudou oživeni na Checkpointu (obvykle začátek riftu).
  • Hráč bude oživen na mrtvole po určité časové prodlevě.
  • S každou smrtí bude oživení trvat déle.
  • Za každý splněný rift je více zlata a zkušeností.
  • Hodně map obdrželo nový vzhled (rozložení).
 • Monstra

  • Počet nepřátel byl výrazně navýšen.
  • Poškození, které udělují nepřátelé v riftech 26 a výš bylo sníženo.
  • Následující Rift Guardiani byli upraveni:
   • Bloodmaw

    • Bloodmaw byl nefér souboj kvůli kombinaci dovedností, které vás mohly sundat na jednu ránu, omráčení (stun), a AoE poškození. Jeho skokový (Leap) útok byl upraven, už vás nesundá na jednu ránu. Ale aby souboj zůstal dynamický, bude skákat o něco častěji.
   • Erethon

    • Erethonův přískok (dash) útok byl upraven, AoE část útoku byla nahrazena útokem z dálky (ranged).
   • Rime

    • Rime byl neférový vůči postavám, které bojují na blízko (melee). Jeho Aoe útoky by se neměly vzájemně překrývat a délka jednotlivých útoků byla zkrácena. Navíc jeho útoky na dálku by měly být více nebezpečné pro postavy bojující na dálku.
 • Pylony

  • Nyní by se dva pylony neměly vyskytovat blízko sebe.
  • Conduit Pylon

   • Poškození vychází z hráčova poškození zbraně.
   • Zasáhne omezený počet nepřátel.
   • Jeden a ten samý cíl zasáhne méně častěji.
  • Shield pylon

   • Nyní vrací nepřátelům poškození.
  • Speed Pylon

   • Nyní trvá jednu minutu místo původních 30 sekund.
   • Když naběhnete do nepřítele, je vyhozen do vzduchu a dostane poškození.
   • Když vběhnete do zdi, vyvolané elitním monstrem, zeď rozbijete.
   • Ničí předměty, které se dají rozbít (dveře, bedny, židle atd.).
 • Realm of Trials

  • Prodleva mezi jednotlivýma vlnama byla zkrácena.
  • Bylo upraveno, jaký typ monster se objeví.
  • Odměna se škáluje s obdrženým klíčem.
  • Keystone of Trials nyní necinkne (tak jak běžně cinkají legendárky) a na minimapě se nezobrazí hvězdička.
 • Opravy chyb

  • Opravena chyba, kdy jste u kumpána (Follower) mohli měnit dovednosti během Greater Riftu.

Profese

 • Kovář

  • "Salvage all" nerozloží věci, které mají změněný vzhled, nebo je do nich vložený kámen.

Kumpáni (Followers)

 • Templar

  • Opravy chyb

   • Opravena chyba, kdy Inspire přidávalo nesprávné množství Wrath regenerace.

Monstra

 • Extra Health a Vampiric affixy byly odebrány ze hry.
 • Anarch

  • Už na vás nemůže vběhnout "přes dvě mapy".
  • Z přískoku (dash) se stal útok na blízko.
 • Corrupted Angel

  • Už na vás nemůže vběhnout "přes dvě mapy".
  • Byl odebrán Unholy Shield.
 • Inferno Zombie

  • Méně XP za zabití tohoto monstra, má upravené poškození a životy. Vše je srovnáno na úroveň ostatních zombie.
 • Punisher

  • Nemůže na vás skočit "přes dvě mapy".
  • Omráčení (stun) zkráceno.
 • Treasure Goblins

  • Do hry byli přidáni noví goblíni. Jsou pouze v Adventure mode!
   • Jewel Hoarder

   • Blood Thief

   • Odious Collector

   • Malevolent Tormentor

  • Stojí vždy před portálem.
  • Mají speciálni ikonku na minimapě.
  • Nejlepší itemy z nich padají na Torment 1 a výš.
  • Byly udělány změny v tom, jak a kam goblíni utíkají.