PopisAktivní skillyPasivní skilly

PrimarySecondaryDefensiveMightTacticsRage


Bash

• Generuje: 6 Fury

• Odemyká se na úrovni: 1


Brutální útok s poškozením za 320%.

Level Runa Popis
6 Frostbite – nepřítel může být zmražen použitím Bashe jednou za 5 sekund na 1,5 sekundy.
13 Onslaught – nepřítel má šanci 10% být kriticky zasažen po dobu 3 sekund.
26 Punish5 sekund po použití je poškození všech skillů navýšeno o 4%. Tento efekt se může násobit až 3 krát.
44 Instigation – generuje dalších 9 Fury na útok.
52 Pulverize – způsobí šokovou vlnu s poškozením za 100% do vzdálenosti 26 yardů za zacíleným nepřítelem.

♦ Legendární síly z předmětů posilující tento skill:

Blade of the Warlord: ♦ Bash spotřebuje max. 40 Fury a spůsobí max. 400 – 500% vyšší poškození.

Depth Diggers: ♦ Primární skilly, které generují zdroj, působí 80 – 100% dodatečného poškození.

 

Cleave

cleave

• Generuje: 6 Fury

• Odemyká se na úrovni: 3


V širokém oblouku švihne zbraní s poškozením za 200% a zasáhne všechny nepřátele přímo před postavou.

Level Runa Popis
9 Rupture – zabití nepřátelé explodují s poškozením za 160%, které zasáhne vše v okruhu 8 yardů.
18 Reaping Swing – zásahy navíc generují 1 Fury za zasáhnutého nepřítele.
30 Scattering Blast – kritické zásahy odhodí nepřátele do vzduchu a způsobí poškození za 80% nepřátelům v místě jejich dopadu.
47 Broad Sweep – zvýší poškození na 235%.
55 Gathering Storm – Zasažení nepřátelé jsou zpomaleni a dostávaji o 10% vetší poškození ze všech zdrojů na 3 sekundy.

♦ Legendární síly z předmětů posilující tento skill:

Depth Diggers: ♦ Primární skilly, které generují zdroj, působí 80 – 100% dodatečného poškození.

 

Frenzy

• Generuje: 4 Fury

• Odemyká se na úrovni: 11


Švih zbraní s poškozením za 220%. Každý švih navyšuje rychlost útoků o 15% po dobu 4 sekund. Tento efekt sa může nakumulovat 5 krát.

Level Runa Popis
17 Sidearm – každý útok má 25% šanci na hození sekery na nepřátele poblíž. Sekera působí poškození za 300% všem, kteří jsou v její dráze.
22 Berserk – zvýšena generace Fury na 6.
34 Vanguard – rychlost pohybu je navýšena o 5% za každé nabití Frenzy.
51 Smite30% šance, že nepřítel bude zasažen bleskem a omráčen na 1,5 sekundy.
59 Maniac – každý zásah navyšuje navíc poškození o 2,5%.

♦ Legendární síly z předmětů posilující tento skill:

Depth Diggers: ♦ Primární skilly, které generují zdroj, působí 80 – 100% dodatečného poškození.

Weapon Throw

• Generuje: 6 Fury

• Odemyká se na úrovni: 17


Hodí zbraň na nepřítele s poškozením za 275%.

Level Runa Popis
21 Mighty Throw – zvýší poškození na 400%.
25 Ricochet – hozená zbraň se může odrazit až 3 krát do maximální vzdálenosti 20 yardů od každého zasaženého nepřítele.
33 Throwing Hammer – hodí kladivo s 40% šancí na omráčení nepřítele na 1 sekundu.
42 Stupefy – zbraň zasáhne nepřítele do hlavy a ten má 15% šanci, že bude na 3 sekund zmaten a bude útočit na okolní nepřátele.
54 Balanced Weapon – zvyšuje generaci Fury za každý útok na 9 bodů.

♦ Legendární síly z předmětů posilující tento skill:

Depth Diggers: ♦ Primární skilly, které generují zdroj, působí 80 – 100% dodatečného poškození.

Poznámka: Hodnoty na této stránce odpovídají postavě na úrovni 70.